Γρ. Σαράντης: Αγορά 5.000 μετοχών από κ. Κυρ. Σαράντη

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., με βάση τα άρθρα 3 και 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι ο κ. Κυριάκος Σαράντης (Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου), την 29/10/2020 αγόρασε, μέσω Συνδεόμενου Νομικού Προσώπου, συνολικά 5.000 κοινές ονομαστικές μετοχές στην τιμή 8,25 ευρώ ανά μετοχή.