Γιατί θα διεξαχθεί σε βαρύ κλίμα η ΓΣ των ομολογιούχων της εταιρείας SEE GAMING AE συμφερόντων Αλέξανδρου Φουρλή

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ SEE GAMING AE ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΦΟΥΡΛΗ

Σε βαρύ κλίμα αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020 η Γενική Συνέλευση των ομολογιούχων της εταιρείας SOUTH EAST EUROPE GAMING ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, συμφερόντων Αλέξανδρου Φουρλή καθώς δεν έχει πληρωθεί ακόμη το  κουπόνι που η εταιρεία όφειλε στις 09/07/2020.

Η εταιρεία SEE GAMING AE  η οποία λειτουργεί 4 μαγαζιά play opap έχει εκδώσει Κοινό Ομολογιακό Δάνειο μη μετατρέψιμο σε μετοχές διάρκειας πέντε (5) ετών με δικαίωμα παράτασης διάρκειας 12 μηνών και ημερομηνία έκδοσης 10/07/2018 και επιτόκιο 6,00% ετησίως.

Τα ομόλογα της εταιρείας  διαπραγματεύονται  με τιμή στο 30% της ονομαστικής τους αξίας στην Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (ΝΕΑ) του Χρηματιστήριου Αξιών Κύπρου.

Οι ομολογιούχοι που έχουν συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εξετάζουν το ενδεχόμενο καταγγελίας του ομολογιακού δανείου καθώς εκτός από την μη πληρωμή του τελευταίου κουπονιού η εταιρεία δεν έχει δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2019 και στις παρατηρήσεις της έκθεσης  του ορκωτού ελεγκτή του έτους 2018 αναφέρεται ότι ο βασικός μέτοχος έχει αναλάβει από το ταμείο της εταιρείας ποσό που ξεπερνάει τα 1,4 εκ ευρώ.