Γιατί είναι πολύ δύσκολο να δούμε τα επιτόκια να ανεβαίνουν ξανά!

Δεδομένης της τρέχουσας σχέσης Χρέους προς ΑΕΠ, είναι πολύ δύσκολο να δούμε τα επιτόκια να ανεβαίνουν ξανά!