Γιατί είναι απαραίτητη η “κακή τράπεζα” ως εργαλείο;

Των Εμμανουήλ και Νικόλαου Απέργη

Είναι σημαντικό το λάθος της κυβέρνησης να αναιρέσει την προληπτική γραμμή εξόδου από την κρίση, δηλαδή τη δημιουργία μιας “κακής τράπεζας”. Το άνοιγμα της Κίνας μετά από πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ στον χρηματοοικονομικό τομέα φαίνεται πως συμβαίνει.

 • Το άνοιγμα του χρηματοοικονομικού τομέα της Κίνας πρέπει να βρει τις ελληνικές τράπεζες έτοιμες να επενδύσουν σε μερίδια συμμετοχών σε κινεζικές επενδυτικές/τραπεζικές εταιρείες.
 • Γιατί αυτό είναι σημαντικό;
 • Για να χρηματοδοτήσουν κινεζικές εταιρείες να εξάγουν μέσω της Ελλάδας, να επεκταθούν στην Ελλάδα και να εγκατασταθούν στην Ελλάδα και όχι μέσω άλλης χώρας (π.χ. Μάλτας).

Για να είναι οι τράπεζες έτοιμες, πρέπει να απαλλαγούν οι ισολογισμοί τους από τα προβληματικά χαρτοφυλάκια. Φυσικά, προκειμένου να μην παρερμηνευτεί αυτή η μεταβίβαση δανείων ως κρατική ενίσχυση, είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη μεταβίβαση των ακινήτων που έχουν επισυναφθεί ως εχέγγυα και συνοδεύουν τα δάνεια στην εμπορική τους αξία, δηλαδή, στις Εταιρείες Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (“κακές τράπεζες”).

 • Το πλεονέκτημα είναι η άμεση εξυγίανση του ισολογισμού τους, ενώ το μειονέκτημα είναι η πτώση των περιουσιακών στοιχείων στο ενεργητικό τους.
 • Εναλλακτικό εργαλείο είναι οι τιτλοποιήσεις δανείων, που περιλαμβάνουν μια ευέλικτη μορφή του τι θα συμπεριληφθεί,
 • ενώ στα μειονεκτήματα είναι η αβεβαιότητα για τον επενδυτή, ο οποίος θα πρέπει να τιμολογήσει εάν η τιμή του τίτλου εξασφαλίζεται από την ανάκτηση του δανείου.
 • Καθόλου εύκολη υπόθεση για τον επενδυτή.

Η μεταβίβαση σε τρίτους είναι μια εναλλακτική, αλλά έχει το τίμημα της χαμηλής τιμής πώλησης με όφελος για τον αγοραστή μόνον εάν η οικονομία βρίσκεται στην άνοδο του κύκλου. Τρίτη εναλλακτική είναι η ένταξη σε καθεστώς παροχής εγγύησης από την κυβέρνηση, αλλά αυτό αποτελεί κρατική ενίσχυση. Τέλος, υπάρχει η διακράτησή τους από τις τράπεζες, όπως έχει σήμερα. Θετικό αποτέλεσμα θα έχουν οι τράπεζες μόνο στην άνοδο του κύκλου.

Τα χρονικά περιθώρια όμως για τις τράπεζες δεν επαρκούν όταν το μεταβιβάσιμο δάνειο είναι μεγαλύτερης αξίας από αυτήν της εμπράγματης εξασφάλισης (λόγω της πτωτικής πορείας της στεγαστικής αγοράς). Η στεγαστική αγορά όμως δεν έχει δείξει σημάδια ανόδου ακόμα. Απλά και μόνο οι εκτιμητικές ενδείξεις περί λόγου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ως προς το σύνολο των δανειακών ανοιγμάτων στο 35,2% για το 2019 απέχει πολύ από το 4,6% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνονται οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου. Άρα, το τραπεζικό σύστημα κρατάει πίσω την εκτίναξη/ανάπτυξη της οικονομίας.

 • Οι προηγούμενες ανακεφαλαιοποιήσεις δεν είχαν αποτέλεσμα, παρά την όποια συγκέντρωση του χρηματοοικονομικού κλάδου.
 • Το τελευταίο που θέλει ο κλάδος είναι μια ακόμα ανακεφαλαιοποίηση.
 • Αντίστοιχα παραδείγματα “κακών τραπεζών” είναι η Ιρλανδική ΝΑΜΑ και η αμερικανική TARP.
 • Πολλά βέβαια θα κριθούν από τη ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων (πλειστηριασμών) και των ρυθμίσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Πού θα μπορούσε να ενταχθεί η “κακή τράπεζα”;

Μα φυσικά ως κομμάτι της αναπτυξιακής τράπεζας, μαζί με το Τ.Α.ΝΕ.Ο., όπου πια συνεργάζεται με το S.W.F. Mubadala, του ταμείου συνεπενδύσεων (EquiFund) και του Τ.ΕΠΙΧ. (50% επιδοτούμενο επιτόκιο) του Ε.Τ.Ε.ΑΝ., ενώ καλό θα ήταν να συνεπικουρούνταν και από το Πράσινο Ταμείο.

Μια πρακτική που δεν έχει εξεταστεί και θεωρούμε ως παράλειψη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης είναι η ενοικίαση δανείων στην “κακή τράπεζα”, δηλαδή την αγορά από την “κακή τράπεζα” των επισφαλειών με συμβόλαια ρέπος, όπου θα δίνεται η δυνατότητα επαναγοράς στο μέλλον.

* Ο κ. Εμμανουήλ Απέργης είναι Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Kent και ο κ. Νικόλαος Απέργης Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς