Γιατί δεν δημοσιεύει οικονομικές καταστάσεις η ΑΕΓΕΚ; Η απάντηση της εταιρείας

Σε συνέχεια επικοινωνίας μας με την διοίκηση της ΑΕΓΕΚ, η εταιρία μας
δήλωσε τα ακόλουθα,  η συνεργασία της ΑΕΓΕΚ με την ΕΥ, συνεχίζει να
είναι εξαιρετική και ότι η συγκεκριμένη σύμβαση παροχής υπηρεσιών
λογιστηρίου έληξε με αμοιβαία συμφωνία κατόπιν παρόδου έτους από την
έναρξή της.

Με δύο της ανακοινώσεις χθες, Παρασκευή, η ΑΕΓΕΚ προσπαθεί να δικαιολογήσει την καθυστέρηση στη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων, εμπλέκοντας έμμεσα και την ΕΥ Ελλάδος. Με την πρώτη, ανακοινώνει τη διακοπή της συνεργασίας της με την ΕΥ.

Δύο ώρες αργότερα, με δεύτερη ανακοίνωση, χωρίς να κατονομάζει την ΕΥ, εξηγεί ότι δε θα μπορέσει να δημοσιεύσει τις οικονομικές καταστάσεις εντός της νόμιμης προθεσμίας για μια σειρά από λόγους, μεταξύ άλλων και λόγω της ανάγκης «… της μεταφοράς και ανάκτησης όλων των σχετικών δεδομένων και ηλεκτρονικών αρχείων της… και της εκ νέου ανάληψης της ευθύνης για τη σύνταξη και κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεών της με υπάλληλό της λογιστή, μετά τη διακοπή της σύμβασης με πάροχο λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών…».

Εύλογα, λοιπόν, θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει ότι για την καθυστέρηση ευθύνεται και η ΕΥ και περίπου ότι για αυτόν τον λόγο διεκόπη η συνεργασία.

Δεν είναι, όμως, έτσι τα πράγματα. Μήπως απλά αναζητά προσχήματα η ΑΕΓΕΚ;    

Print Friendly, PDF & Email