Γιάννης Σιάτρας: Ο πίνακας που θα πρέπει να συμβουλεύεστε καθημερινά!(18/11)

Ο πίνακας που θα πρέπει να συμβουλεύεστε καθημερινά!

Ο πίνακας των στατιστικών στοιχείων τιμών και συναλλαγών, περιλαμβάνει όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε -και όλα όσα πρέπει να συμβουλεύεστε πριν κάνετε κάποια πράξη- σε μία σελίδα. Ο πίνακας ενημερώνεται σε καθημερινή βάση και περιέχει:

Στατιστικά τιμών: Αριθμό μετοχών και καθημερινή κεφαλαιοποίηση Τιμή τελευταίας ημέρας, τιμή της 31/12/2018, μέσο όρο τιμής του 2019 Χαμηλό – υψηλό έτους και διακύμανση της τιμής μέσα στο έτος.

Στατιστικά όγκου συναλλαγών: Σύνολο όγκου για το τρέχον έτος Εμπορευσιμότητα μετοχής Μέσο όρο όγκου κατά το 2019 Μέσο όρο όγκου κατά το 2018 Σύγκριση μ.ο. όγκου για τα έτη 2018-2019.

Στατιστικά αξίας συναλλαγών: Μέσο όρο αξίας συναλλαγών (σε €) κατά το 2019 Ποσοστό της αξίας συναλλαγών της μετοχής στη συνολική αξία συναλλαγών της αγοράς Μέσο όρο αξίας συναλλαγών κατά το 2018 και % στη συνολική αξία συναλλαγών της αγοράς Πόσες μέρες έκανε πράξεις η μετοχή κατά το 2019 Ποσοστό ημερών που έκανε πράξεις η μετοχή, σε σχέση με το σύνολο των συνεδριάσεων.

Στατιστικά πράξεων: Μέσο όρο πράξεων κατά το 2019 Ποσοστό των πράξεων της μετοχής στο συνολικό αριθμό πράξεων της αγοράς Μέσο όρο πράξεων κατά το 2018 και % στο συνολικό αριθμό πράξεων της αγοράς.

Διακράτηση από Αμοιβαία Κεφάλαια: Το σύνολο των μετοχών της εταιρίας που διακρατείται από Αμοιβαία Κεφάλαια, κατά το τελευταίο διαθέσιμο τρίμηνο Το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας που διακρατείται από Αμοιβαία Κεφάλαια Η μεταβολή μεταξύ δύο τριμήνων στη διακράτηση της μετοχής από Αμοιβαία Κεφάλαια (μεταβολή σε αριθμό μετοχών και ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου και σε αριθμό Αμοιβαίων Κεφαλαίων).

  • Παράλληλα, στον πίνακα χρησιμοποιούνται χρώματα για να επισημάνουν την κατηγοριοποίηση των μετοχών ανάλογα με την εμπορευσιμότητά τους, όπως προσδιορίζεται από τη στατιστική υπηρεσία του Χρηματιστηρίου της Αθήνας (χαμηλής, μέσης και υψηλής εμπορευσιμότητας), ενώ επίσης με χρώματα, διαχωρίζονται οι μετοχές που βρίσκονται σε καθεστώς επιτήρησης και αναστολής διαπραγμάτευσης.

Τα παραπάνω στοιχεία συνιστούν μία “ακτινογραφία” της μετοχής και της συμπεριφοράς της στην αγορά. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε την αξία των συναλλαγών που κάνει μία μετοχή και να συγκρίνουμε το στοιχείο αυτό με την αξία συναλλαγών της σημερινής μέρας ή των τελευταίων ημερών. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τον αριθμό των πράξεων και να κάνουμε τις ανάλογες συγκρίσεις.

  • Επειδή, τί σημασία έχει η άνοδος μίας μετοχής που κάνει ελάχιστες συναλλαγές και ελάχιστες πράξεις κάθε μέρα; Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε εάν ο όγκος συναλλαγών (τεμάχια) και η αξία συναλλαγών (σε ευρώ) έχει αυξητική ή πτωτική τάση.

Και βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε εάν μία μετοχή κατέχεται ή όχι από Αμοιβαία Κεφάλαια, από πόσα κατέχεται και αν από τρίμηνο σε τρίμηνο αυξάνονται ή μειώνονται οι θέσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στη μετοχή αυτή.

Από τη δική μας πλευρά, χρησιμοποιούμε καθημερινά αυτόν τον πίνακα για να αξιολογήσουμε μία μετοχή. Είμαστε βέβαιοι ότι θα αποδειχθεί πολύ χρήσιμος και για τις δικές σας αξιολογήσεις.

Δείτε τον πίνακα σε σελίδα στο ίντερνετ (εδώ), ή στο site του περιοδικού (εδώ)

Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Ρομοσού