ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΑΤΡΑΣ: Εξετάσαμε τις συνθέσεις όλων των 302 ελληνικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Αμοιβαία Κεφάλαια: Χαρτοφυλάκια της 30/9/2019

Αμοιβαία Κεφάλαια: Χαρτοφυλάκια της 30/9/2019
  • Συνεχίζοντας μία παράδοση ετών, εξετάσαμε τις συνθέσεις όλων των 302 ελληνικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και καταγράψαμε τα μετοχικά χαρτοφυλάκια των 27 μετοχικών, των 22 μικτών και των 8 Αμοιβαίων Κεφαλαίων άλλων κατηγοριών που κατέχουν ελληνικές μετοχές στα χαρτοφυλάκιά τους. (**)Το συνολικό Ενεργητικό των 57 Αμοιβαίων Κεφαλαίων, όλων των κατηγοριών, που στις 30/9/2019 κατείχαν ελληνικές μετοχές, εκείνη την ημερομηνία έφθανε στα 3.172,2 εκατομμύρια ευρώ. Από το ποσό αυτό, 1.521,3 εκατομμύρια, ήταν τοποθετημένα σε ελληνικές μετοχές που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, ή και σε άλλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Μεταξύ αυτών, συμπεριλαμβάνονται και 27 ελληνικά μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, τα οποία επενδύουν κυρίως σε ελληνικές μετοχές. Το σύνολο του ενεργητικού των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, στις 30/9/2019 έφθανε στα 1.021,4 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, ποσό 929,6 εκατομμύρια είχαν επενδυθεί σε ελληνικές μετοχές.

Για την καλύτερη ανάγνωση και αντίληψη αυτού του άρθρου, βλέπετε παράλληλα και τους πίνακες στους συνδέσμους που το συνοδεύουν (ημερομηνία αναφοράς όλων των παρακάτων πινάκων είναι η 30/9/2019):

α) Χαρτοφυλάκια Αμοιβαίων Κεφαλαίων – Μεταβολές ανά τρίμηνο (εδώ). Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει (σε συγκεντρωτικό επίπεδο) όλες τις μεταβολές διακράτησης που σημειώθηκαν στις επί μέρους μετοχές κάθε τρίμηνο, κατά την περίοδο 31/12/2018 έως 30/9/2019.

  • β) Συγκεντρωτικός πίνακας επενδύσεων του συνόλου των εξεταζόμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ).

γ) Πίνακας επενδύσεων των 27 μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ).

  • δ) Πίνακας επενδύσεων των 22 μικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων εσωτερικού (εδώ).

ε) Πίνακας επενδύσεων των 8 Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαφόρων τύπων με επενδύσεις σε ελληνικές μετοχές (εδώ).

(**) Με βάση την ελληνική νομοθεσία, τα Αμοιβαία Κεφάλαια που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, δημοσιεύουν τη σύνθεση των χαρτοφυλακίων τους το αργότερο εντός ενός μηνός από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη εδώ.

Kυκλοφόρησε το τεύχος Νο 210 του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ.

Εάν ήδη είσαστε συνδρομητές, δείτε το περιοδικό χρησιμοποιώντας τον κωδικό σας. (Δημοσίευση σε περιβάλλον flip page (δείτε εδώ).

Πώς μπορείτε να εγγραφείτε συνδρομητές; Δείτε εδώ. Εάν θέλετε να αγοράσετε μεμονωμένο τεύχος, δείτε εδώ.