Για να καταλάβετε πόσο ρηχή είναι η αγορά- Το σημερινό +22%(!!) του ΟΤΕ έχει γίνει με 150.000 τεμάχια

Για να καταλάβετε πόσο ρηχή είναι η αγορά. Το σημερινό 22% έχει γίνει με 150.000 τεμάχια

Στα 12,2400 ευρώ…