ΓΕΒΚΑ: Απόσπασμα πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 20-05-2021-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ