ΓΕΒΚΑ: Απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ 20-05-2021-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΣ ΣΕ ΣΩΜΑ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ