ΓΕΒΚΑ: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης (ορθή επανάληψη)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ