Γενική Συνέλευση ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ