ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου 2024

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4.1.2 και το άρθρο 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χ.Α., η εταιρεία μας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.» ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για την χρήση 2023, που έχει ως ακολούθως:

1. Ανακοίνωση – Δημοσίευση, των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2023: Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

2. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων: Τετάρτη 8 Μαΐου 2024.

3. Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος για την χρήση 2023: Τρίτη 14 Μαΐου 2024.

4. Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος για την χρήση 2023 (record date): Τετάρτη 15 Μαΐου 2024.

5. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος για την χρήση 2023: Τρίτη 21 Μαΐου 2024.

6. Ημερομηνία δημοσίευσης εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης 2024: Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2024.

Σε περίπτωση τροποποίησης των παραπάνω ημερομηνιών η Εταιρεία θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση

ΓΕΒΚΑ