Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου – Το σύγγραμμα οδηγός για φοιτητές Νομικής Ελλάδος και Κύπρου

Το σύγγραμμα «Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου» αποτελεί κριτική και περιεκτική σύνοψη της ύλης των Γενικών Αρχών του Αστικού Κώδικα, σε λίγες σχετικά σελίδες, χωρίς να απαλείφει βασικά τμήματα της ύλης τους. Οι Γενικές Αρχές, ως γνωστόν, αποτελούν κλάδο απαιτητικό που απαιτεί συνδέσεις με άλλους κλάδους του Αστικού εν γένει Δικαίου.

Προορίζεται για φοιτητές Νομικής της Ελλάδος και της Κύπρου, για φοιτητές όλων των συναφών με τις Γενικές Αρχές σχολών, προπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και υποψηφίους φοιτητές και υποψηφίους δικηγόρους. Περαιτέρω, το βιβλίο ενδείκνυται και για εν ενεργεία δικηγόρους και εν γένει νομικούς για συνοπτική αναζήτηση ζητημάτων που άπτονται των Γενικών Αρχών του Αστικού Δικαίου.

Δίνεται, δε, έμφαση σε σημεία που παίζουν βασικό ρόλο στην εξέταση του μαθήματος διαμέσου της πρακτικής ματιάς νομικών που έχουν ήδη αντιμετωπίσει τη συγκεκριμένη εξέταση και που διαθέτουν και εκπαιδευτική πείρα στο εν λόγω αντικείμενο.

Ιδιαιτερότητα του συγγράμματος αποτελεί ο εκπαιδευτικός του χαρακτήρας μέσα από τον συνδυασμό θεωρίας, νομολογίας, ερωτήσεων και κριτηρίων αξιολόγησης και πρακτικών θεμάτων με ενδεικτικές απαντήσεις.

Το σύγγραμμα μπορείτε να προμηθευτείτε απευθείας από το ηλεκτρονικό κατάστημα των εκδόσεων Φυλάτος, πατώντας εδώ ή μέσω τηλεφωνικής παραγγελίας στο 2310 821622.

Επίσης, στη σελίδα Συγγραφική-επιστημονική ομάδα “Λόγος και Πράξη” μπορείτε να παρακολουθείτε τη συγγραφική και ακαδημαϊκή δράση των συγγραφέων.

Τέλος, η ύλη επικαιροποιείται ηλεκτρονικά, στην ακόλουθη διεύθυνση.