Γεμίσαμε βλάκες- Υπερωρίες θα πρέπει να κάνει η Πρόνοια…

  • Ήθελα να ξέρω, οι εισαγγελείς τι κάνουν, τι ρόλο παίζουν;
  • Αφαιρέστε τους την υγειονομική κάλυψη;

ΛΟΥΚΑΣΚ