ΓΕΚ Τέρνα: Στον Γ. Περιστέρη πέρασαν πακέτα 2,67 εκατ. μετοχών για το 2,58% της εταιρείας

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Από τον CEO της  ΓΕΚ ΤέρναΓιώργο Περιστέρη, αγοράστηκαν τα πακέτα 2,67 εκατ. μετοχών ή του 2,58% της εταιρείας, αξίας 30 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007 ότι το νομικό πρόσωπο PERGE LTD (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014) το οποίο είναι ελεγχόμενο από το εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014) κ. Γεώργιο Περιστέρη, προέβη στις 16/4/2021 σε αγορά 2.678.571 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 29.999.995,20 ευρώ.