ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο 19,9125% αυξήθηκε το ποσοστό του Γ. Περιστέρη

Στο 19,9125%  επί  του  συνόλου  των δικαιωμάτων ψήφου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. αυξήθηκε το ποσοστό του Γ. Περιστέρη, ενώ το ποσοστό της REGGEBORGH INVEST υποχώρησε στο 19,3473%, όπως γνωστοποίησε σήμερα η εισηγμένη.

Ειδικότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε τα εξής:

Σύμφωνα με το Ν.  3556/2007, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενημερώνει ότι έλαβε γνωστοποίηση από τον μέτοχο κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ότι στις 18/3/2021 επήλθε μεταβολή (αύξηση) άνω του 3% στα δικαιώματα ψήφου του ως άνω μετόχου και συγκεκριμένα:

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων  δικαιωμάτων ψήφου κατά την προηγούμενη γνωστοποίηση συναλλαγής: 16.531.307, ήτοι  ποσοστό 15,9841% του μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός  μετοχών  και  ισάριθμων  δικαιωμάτων  ψήφου  μετά  την  τελευταία  συναλλαγή: 20.594.164 μετοχές και δικαιώματα  ψήφου,  ήτοι  ποσοστό 19,9125%  επί  του  συνόλου  των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, που ανέρχονται σε 103.423.291.

Στην ίδια ως άνω γνωστοποίηση, ο μέτοχος κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ δήλωσε ότι η γνωστοποίηση αφορά την απόκτηση από το συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο ΓΑΡΔΕΝΙΑ Α.Κ.Τ.Ε.Ξ.Ε. ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 3,8849%.

Παράλληλα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ενημερώνει ότι έλαβε σήμερα γνωστοποίηση από τον μέτοχο REGGEBORGH INVEST B.V. ότι στις 18/3/2021 επήλθε μεταβολή (μείωση) στα δικαιώματα ψήφου του ως άνω μετόχου και συγκεκριμένα:

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων  ψήφου  κατά  την  προηγούμενη  γνωστοποίηση συναλλαγής: 24.473.866, ήτοι  ποσοστό 23,6638%  του μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός  μετοχών  και  ισάριθμων  δικαιωμάτων  ψήφου  μετά  την  τελευταία  συναλλαγή: 20.009.580  μετοχές και δικαιώματα  ψήφου,  ήτοι  ποσοστό  19,3473%  επί  του  συνόλου  των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, που ανέρχονται σε 103.423.291.

Στην ίδια ως άνω γνωστοποίηση, ο μέτοχος REGGEBORGH INVEST B.V. δήλωσε ότι δεν ελέγχεται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα και δεν ελέγχει άλλη επιχείρηση/επιχειρήσεις  που  κατέχουν  άμεσα ή έμμεσα συμμετοχή στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.