ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις 30 Σεπτεμβρίου η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι η ανακοίνωση των  οικονομικών  αποτελεσμάτων του 1ου εξαμήνου του 2020 καθώς και η ανάρτηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1/1– 30/6/2020 στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.gekterna.com)  και  του Χρηματιστηρίου Αθηνών  (www.athexgroup.gr) θα γίνει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, πριν την έναρξη της Συνεδρίασης του  Χρηματιστηρίου Αθηνών.