ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ενεργοποιεί τη «ΓΕΚ Τέρνα Παραχωρήσεις» και στοχεύει στην «πρώτη θέση» του χώρου

Με ανεκτέλεστο που προσεχώς θα προσεγγίζει τα 4,5 δισ. ευρώ, επενδυτικό πλάνο περίπου 6,5 δισ. ευρώ σε υποδομές, κατασκευές και ενέργεια,  ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στοχεύει στην «πρώτη θέση» του χώρου.

Στην πρόσφατη παρουσίαση του ομίλου ΓΕΚ Τέρνα που δόθηκε στους επενδυτές τις προηγούμενες ημέρες, ο τομέας των παραχωρήσεων εμφανίζεται ως η επιχειρηματική μονάδα με τις μεγαλύτερες επερχόμενες επενδύσεις.

Η εταιρεία θα αποτελέσει το όχημα του ομίλου για σημαντική χρηματοδότηση και μόχλευση, καθώς ο τομέας των παραχωρήσεων χαρακτηρίζεται από μεγάλες προοπτικές και μακροχρόνιες επενδύσεις.

Στον τομέα των παραχωρήσεων, το χαρτοφυλάκιο του ομίλου περιλαμβάνει πλέον πληθώρα έργων, όπως Εγνατία Οδός, IRC – Ελληνικό, Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης, Νέα Οδός, Κεντρική Οδός, και Ολυμπία Οδός. Ορόσημο με πολλαπλά οφέλη, όπως ανέφερε η διοίκηση, αποτελεί η ανάληψη της Εγνατίας Οδού, ενώ προχωρά οριστικά κι αμετάκλητα το IRC στο Ελληνικό και μάλιστα με ευνοϊκότερους για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ όρους.

Από το 2025 και έπειτα τα μεγάλα έργα θα δίνουν έσοδα δισεκατομμυρίων ευρώ στον όμιλο και τους μετόχους του.

Ενδεικτικά αναφέρονται η Ιόνια και Κεντρική Οδός με 4,9 δις. ευρώ από το 2021 έως το 2037, η Εγνατία Οδός με 11,4 δις. ευρώ από το 2027 έως το 2056, το «Καστέλι» στο Ηράκλειο με 6,6 δις. ευρώ από το 2025 έως το 2054 και ο νέος CCGT στην Κομοτηνή με 3,3 δις. ευρώ από το 2025 έως το 2034.

Τα οφέλη σε βάθος ετών για τους μετόχους είναι σημαντικά και όπως επισημαίνει η εταιρεία οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέρχονται σε 300 εκ. ευρώ ετησίως από το 2025 και μετά. Εξ αυτών 145 με 190 εκ. ευρώ (το 50% και πάνω) θα προέρχονται από τα έργα ΑΠΕ και τη θερμική ενέργεια. Ως προς την «πράσινη» ενέργεια ο στόχος για την εγκατεστημένη ισχύ παραμένει στα 3 GW στην επόμενη πενταετία.