ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΓΣ