ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανακοίνωση

Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Συνεργασία με τον Όμιλο SEVEN ENERGY για το διαγωνισμό της ΔΕΗ για τις λιγνιτικές μονάδες Μεγαλόπολης και Μελίτης

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέληξε σε συμφωνία με την εταιρεία INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITEDμέλος του Ομίλου SEVEN ENERGY, για την από κοινού υποβολή δεσμευτικής προσφοράς στη δεύτερη φάση του διεθνούς διαγωνισμού για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ σε Μεγαλόπολη και Μελίτη.

Η SEVEN ENERGY και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι ανάμεσα στους έξι υποψηφίους που προκρίθηκαν στην επόμενη φάση των δεσμευτικών προσφορών για την απόκτηση των δύο μονάδων. Η στρατηγική συνεργασία των δύο Ομίλων συνδυάζει την εμπειρία της SEVEN ENERGY σε επίπεδο τεχνικής και επιχειρησιακής στρατηγικής στη λιγνιτική αγορά (εξόρυξη κι ηλεκτροπαραγωγή) τη στρατηγική της προσέγγιση και την οικονομική της ευρωστία, με την ηγετική θέση και τη βαθιά γνώση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον τομέα παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική αγορά.

Ο Όμιλος SEVEN ENERGY είναι ένας εδραιωμένος διεθνής παίκτης, ο οποίος εξελίχθηκε από μια εταιρεία εξόρυξης λιγνίτη σε έναν πλήρως καθετοποιημένο ενεργειακό όμιλο. Βασική αποστολή του Ομίλου SEVEN ENERGY είναι να προσφέρει στην αγορά ασφαλή και αξιόπιστο εφοδιασμό ηλεκτρικής ενέργειας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στο να παραμένουν οι ενεργειακές πηγές οικονομικά προσιτές, προς όφελος των τελικών καταναλωτών. Ο Όμιλος SEVEN ENERGY έχει ισχυρό ιστορικό στη λειτουργία ορυχείων λιγνίτη στην Τσεχία, καθώς και στη λειτουργία και την αναβάθμιση μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα. Ο Όμιλος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση των περιβαλλοντικών προτύπων και επενδύει στην αποδοτικότητα των μονάδων του, ελαχιστοποιώντας την ατμοσφαιρική ρύπανση, τις εκπομπές και τα απόβλητα.

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων, με ισχυρή παρουσία σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της παραγωγής κι εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ήταν ο πρώτος ιδιωτικός όμιλος που επένδυσε στην αγορά θερμικής ενέργειας στην Ελλάδα με την ίδρυση το 2000 της εταιρείας ΗΡΩΝ, η οποία κατασκεύασε και λειτουργεί από το 2004 την πρώτη ιδιωτική μονάδα φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Πλέον, ο Όμιλος ΗΡΩΝ διαθέτει και λειτουργεί δύο θερμοηλεκτρικές μονάδες παραγωγής ενέργειας με συνολική εγκατεστημένη ισχύ που προσεγγίζει τα 600 MW. Παράλληλα, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πρωταγωνιστεί στον Τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Μέσω της θυγατρικής του ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ο Όμιλος λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει περίπου 1200 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην Ευρώπη και την Αμερική.

Σχολιάζοντας την κοινοπραξία, ο Alan Svoboda, Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου SEVEN ENERGY, σημείωσε: “Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, έναν από τους μεγαλύτερους και πιο επιφανείς επιχειρηματικούς ομίλους στην Ελλάδα με δραστηριότητα στον τομέα της ενέργειας. Πρόκειται για μια συνεργασία με μακροπρόθεσμη προοπτική, με αφετηρία την από κοινού  υποβολή προσφοράς για τις μονάδες της Μεγαλόπολης και της Μελίτης. Από την πλευρά της, η SEVEN ENERGY, εισφέρει μια μοναδική τεχνογνωσία στη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή. Διαθέτουμε σημαντική εμπειρία στη λειτουργία και τον εκσυγχρονισμό λιγνιτικών μονάδων, ενώ παράλληλα έχουμε βιώσει την εμπειρία του μετασχηματισμού της ενεργειακής αγοράς. Καθώς η ελληνική αγορά ενέργειας βρίσκεται επίσης σε βαθύ μετασχηματισμό, είμαστε σίγουροι πως από κοινού μπορούμε να προσφέρουμε μια ισχυρή βάση για το μέλλον της ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη“.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης δήλωσε: “Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για τη συνεργασία μας με τη SEVEN ENERGY, έναν εδραιωμένο διεθνή παίκτη με εμπειρία στον τομέα της ενέργειας. Μαζί μπορούμε να προσφέρουμε μακροπρόθεσμες και παραγωγικές λύσεις για την ελληνική αγορά ενέργειας. Όντας ο πρώτος ιδιωτικός Όμιλος που επένδυσε στο άνοιγμα της ελληνικής αγοράς ενέργειας, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μαζί με τη SEVEN ENERGY, μπορούν να διασφαλίσουν ένα πολύ πιο αποδοτικό και βιώσιμο μέλλον για τις λιγνιτικές μονάδες στη Μεγαλόπολη και τη Μελίτη προς όφελος του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών“.

 

Σχετικά με τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ:

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με παρουσία επίσης στην Κεντρική και Νοτιανατολική Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Δραστηριοποιείται στους τομείς των υποδομών, της παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, των παραχωρήσεων, της διαχείρισης απορριμμάτων, των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων και της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων. Ο Όμιλος απασχολεί 5.000 εργαζομένους ανά τον κόσμο, ενώ οι συνολικές επενδύσεις του τα τελευταία χρόνια έχουν ξεπεράσει τα 2 δις. ευρώ. Το τρέχον ανεκτέλεστο κατασκευαστικό υπόλοιπο του Ομίλου παραμένει στο υψηλό επίπεδο των περίπου 1,6 δις. ευρώ, ενώ η συνολική ισχύς των ενεργειακών μονάδων που ανήκουν ή στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλος είναι περίπου 1800 ΜW. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (www.gekterna.com) είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο  Αθηνών (FTSE / Athex Large Cap).

Σχετικά με τον Όμιλο SEVEN ENERGY:

Ο Όμιλος SEVEN ENERGY είναι μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις με δραστηριότητα στον τομέα της ενέργειας στην Τσεχία και ένας εδραιωμένος διεθνής παίκτης. Η εταιρεία προμηθεύει τους πελάτες της με οικονομικά προσιτή και αξιόπιστη ενέργεια από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής που τροφοδοτούνται με ορυκτά καύσιμα Οι δραστηριότητές της εκτείνονται σε όλη την αλυσίδα ενέργειας, από την εξόρυξη λιγνίτη έως την παραγωγή, την εμπορία και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας. Ο Όμιλος λειτουργεί με τη σταθερή παραδοχή ότι τα συστήματα ενέργειας που λειτουργούν με αυξανόμενα μερίδια ευμετάβλητης παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές απαιτούν ευέλικτα και αξιόπιστα ενεργειακά κεφάλαια ώστε (1) να παρέχουν ένα ισχυρό και επί του παρόντος απαραίτητο συμπλήρωμα σε αυτά τα ανανεώσιμα ενεργειακά κεφάλαια στο συνολικό ενεργειακό μείγμα και (2) να υποστηρίζουν τη συγκράτηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για τους βιομηχανικούς και οικιακούς καταναλωτές. Στην Τσεχία ο Όμιλος λειτουργεί τα ορυχεία λιγνίτη Vršany και ČSA στη Βόρεια Βοημία, καθώς και τον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής Chvaletice. Η εταιρεία συνδυάζει βαθιά τεχνογνωσία και επιχειρηματικό πνεύμα και επεκτείνεται διεθνώς. Πρόκειται για έναν οικονομικά εύρωστο όμιλο, που, για το 2017, παρουσίασε ενοποιημένο ισολογισμό στα € 850 εκατ. Πέρα από την οικονομική του ισχύ, ο Όμιλος SEVEN ENERGY δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση των περιβαλλοντικών προτύπων και επενδύει στην αποδοτικότητα των μονάδων του ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο “καθαρές” και “πράσινες”. O Όμιλος απασχολεί πάνω από 2.600 εργαζόμενους στην Τσεχία και αυξάνεται σταθερά. Το 2016, ο Όμιλος εξήγαγε πάνω από 9,6 εκατ. τόνους λιγνίτη και μέσα στο 2018 αναμένεται να παράγει 4,5 TWh ηλεκτρισμού.

Πληροφορίες:   Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων: Σοφία Κοζάκη , τηλ. 210 6968000, [email protected]