ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά μετοχών αξίας 45 εκατ. ευρώ από τον Γ. Περιστέρη

Στην αγορά 4.017.857 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, συνολικής αξίας 44.999.998,40 ευρώ, προέβη στις 18 Μαρτίου η ΓΑΡΔΕΝΙΑ Α.Κ.Τ.Ε.Ξ.Ε., νομικό πρόσωπο που συνδέεται με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΔΣ της εταιρείας Γεώργιο Περιστέρη.

Ειδικότερα, η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007 ότι το νομικό πρόσωπο ΓΑΡΔΕΝΙΑ Α.Κ.Τ.Ε.Ξ.Ε. (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014) το οποίο είναι συνδεδεμένο με το εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014) κ. Γεώργιο Περιστέρη, προέβη στις 18/3/2021 σε αγορά 4.017.857 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 44.999.998,40 ευρώ.