ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά ιδίων μετοχών

Δείτε την ανακοίνωση.