Galaxy Cosmos Mezz Plc: Καθαρά κέρδη 4,8 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο

Καθαρά κέρδη 4,8 εκατ. ευρώ κατέγραψε η εταιρεία Galaxy Cosmos Mezz Plc για το πρώτο εξάμηνο του 2023.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσιοποίησε η εταιρεία, τα έσοδά της ανήλθαν σε 1,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι μεταβολές από την εκτίμηση της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ανήλθαν σε 3,2 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Galaxy Cosmos Mezz Plc (“Εταιρεία”), σε συνεδρία του στις 29 Σεπτεμβρίου 2023, ενέκρινε τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2023 έως 30 Ιουνίου 2023.

Η Εταιρεία ιδρύθηκε στις 27 Απριλίου 2022 και οι κοινές μετοχές της εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στη γενική κατηγορία (“ΕΝ.Α. PLUS”) της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 31 Οκτωβρίου 2022.

H Εταιρεία έχει ως κύρια δραστηριότητα την κατοχή και διαχείριση του 46,3% των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας και του 44% των ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας των χαρτοφυλακίων Cosmos, Galaxy II, Galaxy IV και Orion, οι οποίες εισφέρθηκαν από την Alpha Services and Holdings SA στην Εταιρεία (“Ομολογίες”) στις 14 Ιουλίου 2022 με αξία €22.495.540.

Τα βασικά μεγέθη της Εταιρείας για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2023 έως 30 Ιουνίου 2023 παρουσιάζονται παρακάτω:

Η εύλογη αξία των Ομολογιών στις 30 Ιουνίου 2023 και 31 Δεκεμβρίου 2022 εκτιμήθηκε από ανεξάρτητο εκτιμητή, σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές αρχές και τις μεθόδους που ακολουθούνται διεθνώς.

Οι Ομολογίες αποτελούν το κύριο περιουσιακό στοιχείο της Galaxy Cosmos Mezz Plc (περίπου 60% (2022: 73%) του ενεργητικού της). Ως εκ τούτου, τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται από την αποπληρωμή κουπονιών των Ομολογιών. Αυτή η αποπληρωμή κουπονιών εξαρτάται από το συνολικό ποσό των εσόδων των εκδοτών (SPVs τιτλοποίησης), τα οποία θα επιστραφούν, μεταξύ άλλων, στην Εταιρεία, ως ομολογιούχος, σύμφωνα με το πρόγραμμα προτεραιότητας πληρωμών, βάσει του οποίου οι πληρωμές κουπονιών των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας ιεραρχούνται σε σύγκριση με τις αποπληρωμές κεφαλαίου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει γεγονός επιτάχυνσης ή αναβολής. Η εταιρία έχει εισπράξει μέχρι τον Ιούνιο 2023 συνολικό ποσό ύψους €5,8 εκατ από την αποπληρωμή κουπονιών των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας ενώ επιπλέον ποσό €2,1 εκατ. εντός του Ιουλίου 2023.

Όσον αφορά τις τιτλοποιήσεις Galaxy II και Orion X, υπήρξε Γεγονός Αναβολής στην Καταβολή του Τόκου (“HAPS Interest Deferral Event”), όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Προγράμματος Παροχής Εγγυήσεων σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων (“Πρόγραμμα Ηρακλής”) Ν.4649/2019, για την Ημερομηνία Πληρωμής Τοκομεριδίων 25.07.2023 (“Interest Payment Date” ή “IPD”), με αποτέλεσμα την αναβολή καταβολής των οφειλόμενων και πληρωτέων τοκομεριδίων στους κατόχους των Ομολογιών Μεσαίας Εξοφλητικής Προτεραιότητας. O διαχειριστής των τιτλοποιήσεων έχει ήδη εκκινήσει επανορθωτικές ενέργειες για την αποκατάσταση και επιτάχυνση της απόδοσης των τιτλοποιήσεων έχουν ήδη εκκινήσει από τον διαχειριστή των τιτλοποιήσεων.

Τα έξοδα της Εταιρείας για την ίδια περίοδο αφορούν λειτουργικά και διαχειριστικά έξοδα όπως αμοιβές ορκωτών ελεγκτών, αμοιβές τρίτων για την παροχή νομικών, διοικητικών υπηρεσιών και αμοιβών για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την εξυπηρέτηση των μετόχων και τα έξοδα του Χ.Α.

Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία, ως κάτοχος των Ομολογιών, δεν μπορεί να επηρεάσει τη διαμόρφωση ή την υλοποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου του Χαρτοφυλακίου, το οποίο προετοιμάστηκε και εφαρμόζεται από τον διαχειριστή των χαρτοφυλακίων. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία δεν μπορεί να επηρεάσει τα έσοδά της με οποιονδήποτε τρόπο ή να καταρτίσει δικό της επιχειρηματικό σχέδιο.