ΦΒΜΕΖΖ: Ετοιμάζεται για νέα επίθεση

Παραπαίδι της Piraeus, δεν έχει αφήσει κανέναν παραπονεμένο. κι ετοιμάζεται να ξαναδώσει δωράκι

Εταιρεία με ενεργητικό τις ομολογίες χαμηλής (junior), υψηλής (senior) και ενδιάμεσης (mezzanine) εξοφλητικής προτεραιότητας, που συνδέονται με την (πολύ χαμηλή) αξία των κόκκινων δανείων των τραπεζών που τα είχαν (χαρτοφυλάκια “Phoenix” και “Vega”).

Όπως και οι ΓΚΜΕΖΖ (ΑΛΦΑ) και ΣΑΝΜΕΖΖ (ΠΕΙΡ) προβλέπει την αποπληρωμή των τόκων των mezzanine με υψηλή προτεραιότητα πριν την αποπληρωμή του κεφαλαίου των senior ομολόγων.

Άρα, τα τρία ΜΕΖΖ (εξαιρ. ΚΑΙΡΟ) δύνανται να διανέμουν «μέρισμα» από τα κουπόνια των ομολόγων τους, και μάλιστα πριν την αποπληρωμή των senior, ως επιστροφή.

Κάτι που έκανε ήδη η ΦΒΜΕΖΖ με τα 0,0144€ στις 9 Νοε 2022. Μπαίνει Νοέμβριος 2023, πλέον..

Θεωρητικά, όπως προανεφέρθη, το ΦΒ βρίσκεται στα ιστορικά του υψηλά συνυπολογίζοντας και τα 0,0144, όπως εξάλλου και η τιμή του ΦΒ προ αποπληρωμής.

Προσώρας, τα τρέχοντα επίπεδα πέριξ των 0,06 ευρώ θεωρούνται αντίσταση, και η ισχυρή πορεία της μετοχής (όπως και των ΓΚ και ΣΑΝ) υποδεικνύει τη μετοχική βάση, η οποία προφανώς δεν αποεπενδύει θεωρώντας ότι το «μερισμα» είναι αρκετά πιθανό να ξαναδοθεί.

Η εταιρεία ανακοίνωσε στα τέλη του Σεπτεμβρίου 6,5 εκατ. ευρώ καθαρή κερδοφορία, με 10,3 εκατ. ευρώ εισπράξεις στο α’ εξάμηνο από κουπόνια και άλλα 5,3 εκατ. ευρώ εντός του Αυγούστου.

Και ως κινδυνοφόρος επιλογή (τουλάχιστον την περίοδο γέννησής της), αποδίδει μεγάλα νούμερα, ενώ και η συμπεριφορά στο ταμπλό εγγυάται συγκινήσεις, άρα αποτυπώνει και το απαραίτητο επενδυτικό προφίλ.

Να υπενθυμίσουμε ότι η Phoenix Vega ξεκίνησε με ομολογίες ύψους 6,77 δισεκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,4 ήταν υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior), τα 0,396 ενδιάμεσης (mezzazine) και τα 3,98 χαμηλής (junior).

Σημ.: και τα 4 σχήματα ΜΕΖΖ διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά. Οι όγκοι συναλλαγών προφανώς είναι σχετικά μικροί, πάντως στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν μπορούν να εγκλωβίσουν μικρο-μεσαίες θέσεις.

Κείμενο: Συμεών Μαυρουδής, LLM, MSc, Mutual Fund/Portfolio Manager

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Αυτό το υλικό παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί ανεξάρτητη επενδυτική έρευνα. Τίποτα σε αυτό το περιεχόμενο δεν περιέχει ή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι περιέχει επενδυτική συμβουλή ή επενδυτική σύσταση ή πρόσκληση με σκοπό την αγορά ή την πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές και κάθε πληροφορία που περιέχει ένδειξη προηγούμενων επιδόσεων δεν αποτελεί εγγύηση ή αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από οποιαδήποτε επένδυση που έγινε με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ανακοίνωση. Αυτή η επικοινωνία δεν πρέπει να αναπαραχθεί ή να διανεμηθεί περαιτέρω χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας άδεια.