Frigoglass: Ζημίες 50,2 εκατ. ευρώ στο 9μηνο και μη χειρότερα!

Στο γ’ τρίμηνο, οι ζημίες της εταιρίας διευρύνθηκαν στα 10,8 εκατ. ευρώ, όμως οι πωλήσεις της αυξήθηκαν 8,1% στα 89,36 εκατ. ευρώ και τα EBITDA κατά 13,5% στα 5,9 εκατ. ευρώ.

 Ζημίες ύψους 50,2 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, με πτώση των πωλήσεων κατά 9,1% στα 359,53 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Frigoglass ΦΡΙΓΟ -1,40%.

Στο γ’ τρίμηνο, οι ζημίες διευρύνθηκαν στα 10,8 εκατ. ευρώ, όμως οι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 8,1% στα 89,36 εκατ. ευρώ και τα EBITDA κατά 13,5% στα 5,9 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία αποδίδει την αύξηση των πωλήσεων στην αύξηση πωλήσεων στον κλάδο υαλουργίας κατά 32%.

Ο κύριος Torsten Tuerling, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass ΦΡΙΓΟ -1,40%, σχολίασε:

“Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνουμε ότι το τρίτο τρίμηνο οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 8% και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 14%. Στον κλάδο της υαλουργίας συνεχίστηκε η ανοδική πορεία των πωλήσεων στη διάρκεια του τριμήνου, χάρη στη δυναμική αγορά της Νιγηρίας και στην ισχυρή ζήτηση γυάλινων φιαλών υψηλής ποιότητας που παράγουμε στο Ντουμπάι. Οι πωλήσεις μας στον κλάδο της επαγγελματικής ψύξης επηρεάστηκαν δυσμενώς από την απεργία του συνδικάτου μετάλλου στη Νότια Αφρική, διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων, και από τις χαμηλότερες επενδύσεις των πελατών ζυθοποιίας στη Ρωσία.

Παρά τη μείωση των πωλήσεων στον κλάδο της επαγγελματικής ψύξης στη διάρκεια του τριμήνου, το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε κατά 30 μονάδες βάσης ως αποτέλεσμα των επιδόσεων του κλάδου της υαλουργίας και της συνεχιζόμενης έμφασης στην περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας και στην εξοικονόμηση από τις δραστηριότητες ενοποίησης της παραγωγικής μας βάσης.

Για το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους, αναμένουμε να συνεχιστεί η ανοδική πορεία των πωλήσεων στον κλάδο της υαλουργίας και οι πωλήσεις στον κλάδο της επαγγελματικής ψύξης να παραμείνουν αδύναμες εν μέσω εύθραυστου μακροοικονομικού περιβάλλοντος”.


Οι προοπτικές

Για το υπόλοιπο του έτους η εταιρεία αναμένει ότι θα συνεχιστεί η ανοδική πορεία των πωλήσεων στον κλάδο της υαλουργίας, ενώ οι πωλήσεις στον κλάδο της επαγγελματικής ψύξης θα είναι αδύναμες λόγω του εύθραυστου μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Με στόχο την επιστροφή της κερδοφόρου ανάπτυξης στο κλάδο επαγγελματικής ψύξης, η Frigoglass ΦΡΙΓΟ -1,40% εξακολουθεί να επικεντρώνει την προσοχή της στην επιτυχή ενσωμάτωση του όγκου παραγωγής του εργοστασίου της Τουρκίας σε εκείνου της Ρουμανίας έως το τέλος του έτους, γεγονός που θα βελτιώσει σημαντικά την κοστολογική βάση και θα ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητά της.

Στην Ασία, η εταιρεία βρίσκεται στο στάδιο της αποκατάστασης της πλήρους δυναμικότητας του εργοστασίου της στην Ινδία μετά την πυρκαγιά του περασμένου Απριλίου.

“Στο πλαίσιο της τόνωσης της ζήτησης και αύξησης των πωλήσεων, έχουμε ξεκινήσει την εμπορική κυκλοφορία μιας πλατφόρμας επαγγελματικών ψυγείων επόμενης γενιάς, της σειράς ICOOL της Frigoglass ΦΡΙΓΟ -1,40%. Η νέα σειρά ICOOL έχει εξαιρετικά θετική υποδοχή από τους πελάτες μας ανά τον κόσμο. Με τη νέα σειρά ICOOL, η Frigoglass ΦΡΙΓΟ -1,40% οδηγεί τον κλάδο στο επόμενο επίπεδο όσον αφορά την προβολή και την τοποθέτηση των προϊόντων στα ψυγεία, την ευκολία συντήρησης, την ενεργειακή βελτιστοποίηση και τη βιωσιμότητα. Έτσι, η Frigoglass ΦΡΙΓΟ -1,40% επιβεβαιώνει τη θέση της ως αδιαφιλονίκητου ηγέτη στον τομέα της καινοτομίας”, αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Στον κλάδο υαλουργίας αναμένει να συνεχιστεί η ανοδική πορεία των πωλήσεων κατά το υπόλοιπο του έτους, με κινητήριο μοχλό τα ευνοϊκά οικονομικά μεγέθη στην αγορά γυάλινης συσκευασίας στην Αφρική. “Η ηγετική μας θέση στην αγορά στη Νότιας Αφρικής και οι συμπληρωματικές δραστηριότητες μεταλλικών πωμάτων και πλαστικών κιβωτίων μας επιτρέπουν να ωφεληθούμε από τη διαρκή ενίσχυση της ζήτησης στις αγορές αυτές για επώνυμα ποτά και, ιδίως, για προϊόντα μπίρας. Συμπληρώνοντας την ισχυρή παρουσία μας στην περιοχή της Δυτικής Αφρικής, το εργοστάσιο στο Ντουμπάι είναι σε θέση να αξιοποιήσει τις μακρόχρονες σχέσεις μας με πελάτες στην Ανατολική και στη Νότια Αφρική, στη Μέση Ανατολή και στη Νοτιοανατολική Ασία. Παράλληλα με την αναβαθμισμένη αξιοποίηση των κλιβάνων, στο εργοστάσιο στο Ντουμπάι άρχισε πρόσφατα να γίνεται χρήση μιας εναλλακτικής πηγής ενέργειας που αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά το κόστος παραγωγής ανά τόνο και, ως εκ τούτου, το λειτουργικό περιθώριο κέρδους”, σημειώνει η εταιρεία.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο της δημιουργίας αξίας για τους πελάτες και τους μετόχους μας. Είμαστε αποφασισμένοι να εξακολουθήσουμε να λαμβάνουμε όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ολοκλήρωση των αλλαγών που έχουμε δρομολογήσει, προκειμένου να δημιουργήσουμε μια ισχυρή βάση για τη μακροπρόθεσμη κερδοφόρα ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας”, τονίζεται στην ανακοίνωση.

—————————————————

Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο, οι μέτοχοι έχουν σχεδόν ”καταστραφεί”, αλλά θα… συνεχίσουν να παραμένουν προσηλωμένοι στον στόχο της δημιουργίας αξίας για τους πελάτες και τους μετόχους μας.