ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ: Ρυθμιζόμενη πληροφορία του Ν. 3556/2007 – Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΕΒΕ ΤΡΟΦ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, δυνάμει της αντιστοίχου ενημέρωσης που έλαβε την Παρασκευή 21.06.2024 από τον μέτοχό της κ. Ελευθέριο Ελευθεριάδη (Μέλος Δ.Σ.) ότι ο κ. Ελευθεριάδης πούλησε την Πέμπτη 20.06.2024 με χρηματιστηριακή συναλλαγή 6.000 μετοχές της εταιρείας συνολικής αξίας 2.770,00 ευρώ.

ΦΟΥΝΤΛ