ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ: Ρυθμιζόμενη πληροφορία του Ν. 3556/2007 – Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΕΒΕ ΤΡΟΦ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, δυνάμει της αντίστοιχης ενημέρωσης που έλαβε την Τετάρτη 19.06.2024 από τον μέτοχό της κ. Βασίλειο Καρακουλάκη (Πρόεδρο Δ.Σ.) ότι η εταιρεία LEYENDA INVESTMENTS LTD (συνδεδ. νομικό πρόσωπο με τον κ. Καρακουλάκη) αγόρασε την Τρίτη 18.06.2024 με χρηματιστηριακή συναλλαγή 5.000 μετοχές της εταιρείας συνολικής αξίας 2.299,54 ευρώ.

ΦΟΥΝΤΛ