Fourlis: Αγορά 2.000 ίδιων μετοχών

Η FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018, κατ’ εφαρμογή των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14.06.2019 και της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 13ης Ιανουαρίου 2020, ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, προέβη την 15.01.2021, σε αγορά 2.000 ίδιων μετοχών με μέση τιμή κτήσης €3,8500 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €7.700,00.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 606.051 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,1654% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η παρούσα Ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών