Forthnet: Ξεκινά η δημόσια πρόταση – Στα 0,3 ευρώ ανά μετοχή το αντίτιμο

Την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου για την έναρξη της δημόσιας προσφοράς, ανακοίνωσε η Forthnet .
Η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει συνολικά τέσσερις (4) εβδομάδες, με έναρξη στις 01.02.2021 στις 08:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και λήξη στις 01.03.2021, με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Το προσφερόμενο από τον Προτείνοντα αντάλλαγμα, σε μετρητά ανέρχεται σε €0,30.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα στην ανακοίνωση της εταιρείας σημειώνονται τα εξής:

  1. η μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών (MXTM) κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης ανέρχεται σε €0,29941.
  2. η ανώτατη τιμή στην οποία ο Προτείνων απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης ισούται με την τιμή των €0,18, ενώ κανένα από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν απέκτησε Μετοχές κατά την προαναφερόμενη περίοδο.
  3. Ο Προτείνων όρισε την εταιρεία με την επωνυμία «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης και σύνταξης σχετικής έκθεσης αποτίμησης για τις κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης, δεδομένου ότι, συνέτρεξε η προϋπόθεση του άρθρου 9 παράγραφος 6 περίπτωση (β) δεύτερο εδάφιο του Νόμου, καθώς κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών στο Χ.Α. δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών, και συγκεκριμένα ανήλθαν σε 0,461% του συνόλου αυτών. Η τιμή που προέκυψε από την παραπάνω αποτίμηση ανέρχεται σε €0,157 ανά Μετοχή και η σχετική Έκθεση Αποτίμησης δημοσιεύτηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.1 του Νόμου.

Επομένως το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος κατ’ άρθρο 9, παρ. 4 και 6 του Νόμου, καθώς υπερβαίνει το μέγιστο των περιπτώσεων 1-3 ανωτέρω.

Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα:

  1. υπερβαίνει κατά 0,197% την ΜΧΤΜ κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης,
  2. υπερβαίνει κατά 66,67% την ανώτατη τιμή στην οποία ο Προτείνων απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ενώ κανένα από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν απέκτησε Μετοχές κατά την προαναφερόμενη περίοδο και
  3. υπερβαίνει κατά 91,08% την τιμή που προέκυψε από την αποτίμηση.

Εφόσον ο Προτείνων συγκεντρωθεί τουλάχιστον 95% του μετοχικού κεφαλαίου η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής της Εταιρείας από το Χ.Α.

Το ενημερωτικό δελτίο