Forthnet: Παύει η διαπραγμάτευση της μετοχής στις 23 Απριλίου

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το αίτημα της «NEWCO UNITED GROUP» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς του συνόλου των κοινών μετοχών της Forthnet.
Η εταιρεία Forthnet (η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) δυνάμει της υπΆ αριθμόν 5/909/8.4.2021απόφασής του:

  • ενέκρινε το αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία «NEWCO UNITED GROUP HELLAS S.A.R.L.» (ο «Προτείνων») για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (το «Δικαίωμα Εξαγοράς») του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας που δεν κατέχει ο Προτείνων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006, και
  • όρισε ως ημέρα παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας την 23η Απριλίου 2021.

Σύμφωνα με την υπΆ αριθμόν 1/644/22.4.2013 απόφαση της Ε.Κ., ο Προτείνων θα καταβάλει τοις μετρητοίς τίμημα ύψους €0,30 ανά μετοχή της Εταιρείας (το «Τίμημα»):

  • στην εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρισης» («ΕΧΑΕ), προκειμένου εκείνη με τη σειρά της να πιστώσει τους σχετικούς λογαριασμούς χρηματικής εκκαθάρισης των χειριστών, για εκείνους τους δικαιούχους που έχουν παράσχει στους χειριστές τους σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης του αναλογούντος Τιμήματος, και
  • στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων («ΤΠΔ») υπέρ:

i. εκείνων των δικαιούχων που δεν έχουν εξουσιοδοτήσει σχετικά τους χειριστές τους,
ii. των κατόχων κινητών αξιών που βρίσκονται σε λογαριασμό χειριστή υπό ειδική εκκαθάριση, και
iii. των δικαιούχων οιωνδήποτε δικαιωμάτων επί των κινητών αξιών επί των οποίων έχει συσταθεί ενέχυρο, επικαρπία ή έχουν κατασχεθεί.

Η καταβολή του Τιμήματος θα πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα καταρτισθούν κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας.