Forthnet: Αίτημα στην Ε.Κ. για την εξαγορά των υπόλοιπων μετοχών από την Newco United

Η Forthnet μετά από ενημέρωση που έλαβε στις 9 Μαρτίου 2021 από την εταιρεία «NEWCO UNITED GROUP HELLAS S.A.R.L.» (στο εξής ο «Προτείνων»), ανακοινώνει ότι στις 9 Μαρτίου 2021 ο Προτείνων υπέβαλε προς έγκριση έγγραφο αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η «Ε.Κ.») για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του Νόμου (στο εξής το «Δικαίωμα Εξαγοράς»).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο έγγραφο αίτημα του Προτείνοντος, μετά την ολοκλήρωση της από 03.03.2021 εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των προσφερθεισών μετοχών στο πλαίσιο της από 10.12.2020 υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που είχε υποβάλει ο Προτείνων (η «Δημόσια Πρόταση»), ο Προτείνων κατείχε συνολικά 332.668.582 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 96,83% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης και έως την 08.03.2021 ο Προτείνων απέκτησε 260.147 επιπλέον μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 0,075% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, συνεπεία ασκήσεως του δικαιώματος εξόδου (Sell-Out Right). Κανένα από τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, σύμφωνα με το άρθρο 2(ε) του Νόμου (τα «Συντονισμένα Πρόσωπα») δεν απέκτησε επιπλέον Μετοχές κατά την ως άνω περίοδο.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Προτείνων με το έγγραφο αίτημά του προς την Ε.Κ. αιτείται την έγκριση της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των υπολοίπων μετοχών της Εταιρείας τις οποίες δεν κατέχει ο ίδιος και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ήτοι συνολικά 10.619.224 μετοχών, προσφέροντας τίμημα ίσο με το προσφερόμενο αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 0,30 Ευρώ ανά Μετοχή.

Επισημαίνεται ότι από το καταβλητέο ποσό θα αφαιρεθεί ο προβλεπόμενος φόρος συναλλαγών (ύψους 0,20% επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης) και τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που βαρύνουν τους πωλητές/κατόχους των προς εξαγορά μετοχών, σύμφωνα με τον νόμο και την απόφαση 1/223/28.1.2014 του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. όπως ισχύει.

Η πρόθεση του Προτείνοντος να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς περιλαμβάνεται στην ενότητα 1.5 του Πληροφοριακού Δελτίου της Δημόσιας Πρότασης, το οποίο εγκρίθηκε στις 27.01.2021 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. 5. Η άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 27 και 27α του Νόμου και την υπ’ αριθ. 1/644/22.04.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.