Forthnet: Το χρονοδιάγραμμα της Αύξησης Κεφαλαίου

Το χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανακοίνωσε η Forthnet.

Σύμφωνα με όσα συμφώνησε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων στις  23/8/2012 η ΑΜΚ θα γίνει έως το ποσό των 29.143.372,50 ευρώ, με την έκδοση έως 97.144.575 νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 έκαστη με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία 15 νέες μετοχές για κάθε 2 παλαιές μετοχές.

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα είναι το ποσό των ποσό των € 0,30. Η εταιρεία προσδοκά ότι θα αντληθούν κεφάλαια ύψους έως €29.143.372,50. Οι νέες μετοχές θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία «Επιτήρησης» της αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών θα απαιτηθεί η προηγούμενη έγκριση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε να παρέχει, σε όσους ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης, δικαίωμα προεγγραφής.