Foodlink: Καλύφθηκε πλήρως η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Η Εταιρεία «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.», γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων που αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή της στις 10/09/2022 (η «Αύξηση»), ολοκληρώθηκε και καλύφθηκε πλήρως με την άντληση κεφαλαίων συνολικού ποσού 1.000.576,50 Ευρώ και την έκδοση 10.005.765 νέων κοινών άυλων ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,10 Ευρώ εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»).

Συγκεκριμένα η Αύξηση καλύφθηκε σε ποσοστό 91,24% από τους παλαιούς μετόχους που άσκησαν τα δικαιώματα προτίμησής τους με την καταβολή 912.911,20 Ευρώ που αντιστοιχεί σε 9.129.112 Νέες Μετοχές, ενώ οι 876.653 αδιάθετες μετοχές που αντιστοιχούσαν σε 87.665,30 ευρώ (ποσοστό 8,76%) διατέθηκαν στον μέτοχο REALEST LINK A.E., σύμφωνα με την από 13/09/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω και της από 20/09/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την οποία διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 20 του Ν.4548/2018, η πιστοποίηση της εμπρόθεσμης και ολοσχερούς καταβολής του συνολικού ποσού της Αύξησης, το τελικό ποσοστό της κάλυψης της Αύξησης ανέρχεται σε 100% και το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε 1.000.576,50 Ευρώ.

Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.000.576,50 Ευρώ με την έκδοση 10.005.765 Νέων Μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,10 Ευρώ εκάστη. Συνέπεια των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.335.255,10 Ευρώ, διαιρούμενο σε 33.352.551 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,10 Ευρώ εκάστης.

Οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους επενδυτές σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και το Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ., που έχει δηλωθεί από αυτούς. Η ημερομηνία πίστωσης των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων επενδυτών και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρίας.