Foodlink: Αγορά ιδίων μετοχών

Η Εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε εκτέλεση της από 18/09/2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, προέβη μέσω της ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ σε αγορά ιδίων μετοχών όπως αναλύονται παρακάτω:

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 8ης Απριλίου 2019 προέβη σε αγορά 330 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,6039 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 199,30 ευρώ.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 10ης Απριλίου 2019 προέβη σε αγορά 330 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,675 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 222,75 ευρώ.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 11ης Απριλίου 2019 προέβη σε αγορά 260 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,6485 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 168,62 ευρώ.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 12ης Απριλίου 2019 προέβη σε αγορά 160 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,6500 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 104,00 ευρώ.