Foodlink: Αγορά ιδίων μετοχών

Η Εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε εκτέλεση της από 30/05/2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, προέβη μέσω της ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ σε αγορά ιδίων μετοχών όπως αναλύονται παρακάτω:

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 6ης Αυγούστου 2019 προέβη σε αγορά 1.760 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,5617 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 988,60 ευρώ.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 7ης Αυγούστου 2019 προέβη σε αγορά 100 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,56 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 56,00 ευρώ.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 9ης Αυγούστου 2019 προέβη σε αγορά 45 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,56 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 25,20 ευρώ.

Print Friendly, PDF & Email