Folli Follie: Η PwC αναλαμβάνει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση του 2018

Ανακοινώνεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία  «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “FFGROUP” (εφεξής η «Εταιρεία») ότι την 11η Οκτωβρίου2019, ημέρα Παρασκευή,  και  ώρα  12.00  μ.μ.,  πραγματοποιήθηκε  η Α’  Επαναληπτική Τακτική Γενική  Συνέλευση  των Μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με την εταιρική χρήση του έτους 2017 στα γραφεία της, που ευρίσκονται στον Άγιο Στέφανο νομού Αττικής,  επί  του  23ουχλμ.  Εθνικής  Οδού  Αθηνών -Λαμίας, σύμφωνα με την από 12.9.2019 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία υπεβλήθη στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας και συγκεκριμένα,υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο ΓΕΜΗ εμπροθέσμως,  με ληφθέντα αριθμό πρωτοκόλλου αιτήσεως 1693651/12.9.2019  και    αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της  Εταιρείας (www.ffgroup.com) την 12η Σεπτεμβρίου 2019.
Ειδικότερα,  η  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  αναφορικά  με  την  χρήση  2017  (η  οποία αποτελούσεσυνέχεια   της   αναβληθείσας από   30.10.2018 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης) κατά την ορισθείσα συνεδρίαση της 10ης Σεπτεμβρίου 2019 ανέβαλε την συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  επί  του  4ου θέματος  της  ημερησίας  διάταξης  για  την ρητή  ημερομηνία  της  3ηςΟκτωβρίου  2019.
Κατά  την  τελευταία  ημερομηνία  η συνεδρίαση  ματαιώθηκε  λόγω  μη  επίτευξης  της  απαιτούμενης  απαρτίας  κατ’ άρθρο 130 §1 του Ν. 4548/2018και συνήλθε κατά την ορισθείσα με την ανωτέρω πρόκληση ημερομηνία της 11.10.2018 ως Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση.
Επί του πρώτου και μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης, η Α’ Επαναληπτική Τακτική  Γενική  Συνέλευση εξέλεξε  τους  κκ. Δημήτριο Σούρμπη του Ανδρέα  (με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 16891 και Αριθμό Μητρώου ΕΛΤΕ 1762) και Κωνσταντίνο Μιχαλάτο του Ιωάννη (με  Αριθμό  Μητρώου  ΣΟΕΛ  17701 και  Αριθμό  Μητρώου ΕΛΤΕ 1523), αμφότεροι μέλη της ελεγκτικήςεταιρείας «ΠραϊσγουωτερχαουσΚούπερς  Ανώνυμη  Ελεγκτική  Εταιρεία» (με   Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 113 και Αριθμό Μητρώου ΕΛΤΕ 014), ως τακτικό και αναπληρωματικό Ορκωτό Λογιστή -Ελεγκτή αντίστοιχαγια την διενέργεια τακτικού ελέγχου επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την χρήση 1.1.2018 -31.12.2018 και καθόρισε την αμοιβή τους για την εν λόγω χρήση στο ποσό των 1.200.000 Ευρώ.
Στην ως  άνω Α’   Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 62,79% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι 42.035.694μετοχές επί συνόλου 66.948.210.
Αντίστοιχα, οι έγκυρες ψήφοι για το μοναδικόθέμα ανέρχονται σε 42.035.694, οι οποίες αναλογούν σε 62,79% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Επί  του  ανωτέρω  μοναδικού  θέματος,  υπέρ  ψήφισανμέτοχοι  εκπροσωπούντες37.914.321μετοχές,  ήτοι  ποσοστό 90,20%  επί  του  συνόλου  των  μετοχώνπου εκπροσωπήθηκαν.
Κατά  ψήφισαν μέτοχοι  εκπροσωπούντες 2.896.276 μετοχές,  ήτοι ποσοστό 6,89%  επί  του  συνόλου  τωνμετοχών  που  εκπροσωπήθηκαν.
Από  την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.225.097μετοχές, ήτοιποσοστό 2,91% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.