FLEXOPACK: Στα 6,4 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο

Την πλήρη και ολοσχερή κάλυψη της ΑΜΚ που προέκυψε από την άσκηση Stock Options, ανακοίνωσε η FLEXOPACK. Πλέον, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας  ανέρχεται σε 6.409.380,96 €.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής ως «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 1 και 21 του ν. 3556/2007 καθώς και της με αριθμό 1/434/03.07.2007 αποφάσεως του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μετά:

(α) την πλήρη και ολοσχερή κάλυψη και καταβολή του ποσού της αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, συνεπεία της ασκήσεως των συνολικών δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών από τους δικαιούχους του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Option Plan), το οποίο θεσπίστηκε δυνάμει της από 17.05.2021 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνέχεια της παρασχεθείσας από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2018 εξουσιοδοτήσεως και

(β) την από 18.05.2023 έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων, κοινών, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες εννιά χιλιάδες τριακόσια ογδόντα Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (6.409.380,96 €) και διαιρείται σε έντεκα εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα εννιά χιλιάδες διακόσιες είκοσι τέσσερις (11.869.224)κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (0,54 €) εκάστης.

Από τις ως άνω μετοχές, δικαίωμα ψήφου έχουν οι 11.772.774 μετοχές, καθόσον οι υπόλοιπες 96.450 αποτελούν ίδιες μετοχές, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων αναστέλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.