Flexopack: Ανακοίνωσε τις οικονομικές επιδόσεις και τα αποτελέσματα στην διάρκεια του Α’ 6μήνου 2016

Η Flexopack ανακοίνωσε τις οικονομικές επιδόσεις και τα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου στην διάρκεια του Α’ Εξαμήνου της χρήσης 2016.

Αναλυτικά:

α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 33,001 εκατ. ευρώ, έναντι 29,394 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 12,27% και ο εταιρικός σε 31,652 εκατ. ευρώ, έναντι 31,776 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση 0,39%.

β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 5,368 εκατ. ευρώ, έναντι 3,972 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 35,15% και σε εταιρικό επίπεδο σε 5,747 εκατ. ευρώ έναντι 4,570 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 25,75%.

γ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 3,201 εκατ. ευρώ, έναντι 2,449 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 30,71% και για την Εταιρεία σε 3,976 εκατ. ευρώ έναντι 2,994 εκατ. Ευρώ αυξημένα κατά 32,80%.

δ) Τα κέρδη μετά φόρων (EAT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 2,206 εκατ. ευρώ, έναντι 1,691 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 30,46% και για την Εταιρεία σε 2,868 εκατ. ευρώ, έναντι 2,242 εκατ. Ευρώ αυξημένα κατά 27,92%.

ε) Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM), ανήλθαν σε 2,215 εκατ. ευρώ, έναντι 1,695 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2015, αυξημένα κατά 30,68%.