Fitch: Το ενεργειακό σοκ επιβραδύνει τον ρυθμό μείωσης του ελλείμματος της Ελλάδας

«Οι χαμηλότερες προοπτικές ανάπτυξης και η κυβερνητική παρέμβαση για την ανακούφιση της ενεργειακής κρίσης συνεπάγονται μια πιο ήπια μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος της Ελλάδας (BB/Positive) το 2022 από ό,τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως», αναφέρει η Fitch Ratings.

Ωστόσο, η Fitch εξακολουθεί να αναμένει ότι το δημόσιο χρέος θα μειωθεί κατά τα επόμενα δύο χρόνια.

Το ελληνικό πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 8,3% το 2021, σύμφωνα με τις προβλέψεις στις οποίες είχε προχωρήσει η Fitch, η οποία πλέον αναμένει ότι η μεταπανδημική ανάκαμψη θα συνεχιστεί φέτος, υποστηριζόμενη από την περαιτέρω ανάκαμψη του τουρισμού και την επιτάχυνση της αξιοποίησης των κονδυλίων του NextGenerationEU.

Παρ’ όλα αυτά, η Fitch μείωσε την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη του 2022 σε 3,5% από 4,1%, καθώς και την πρόβλεψή της για το 2023 στο 3,2%, λόγω των υψηλότερων τιμών, της χαμηλότερης εμπιστοσύνης και της ασθενέστερης ανάπτυξης σε βασικούς εμπορικούς εταίρους μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το δημόσιο χρέος/ΑΕΠ μειώθηκε στο 193,3% στο τέλος του 2021, ελαφρώς κάτω από την εκτίμησή της για 195,0%. Οι δημοσιονομικές προβλέψεις του οίκου υποδηλώνουν ότι ο λόγος του χρέους θα μειωθεί σε περίπου 182% έως το 2023, παρά τη βραδύτερη μείωση του ελλείμματος, με την ακόμα ισχυρή δυναμική της ονομαστικής ανάπτυξης να συνεπάγεται θετική διαφορά μεταξύ ανάπτυξης και επιτοκίου. Υποθέτουν δε ότι το ταμειακό απόθεμα ασφαλείας του ελληνικού κράτους μειώνεται κατά περίπου 1,8% του ΑΕΠ φέτος.

Τα στοιχεία των ερευνών δείχνουν απότομη μείωση της επιχειρηματικής και καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Ο πληθωρισμός των τιμών καταναλωτή αυξήθηκε απότομα, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών της ενέργειας, αλλά και των επιδράσεων βάσης από τον αποπληθωρισμό την άνοιξη του 2021. Επιπλέον, η Ρωσία προμηθεύει περίπου το 40% των εισαγωγών φυσικού αερίου της Ελλάδας και το 11% της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας. Η ΕΚΤ υπολογίζει ότι η ελληνική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία θα μπορούσε να μειωθεί κατά 0,8% εάν η παροχή φυσικού αερίου μειωθεί κατά 10%, οδηγώντας σε δελτίο κατανάλωσης.

Στο πρόσφατο δυσμενές σενάριο της Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο περιλαμβάνει παρατεταμένες διαταραχές στην προμήθεια ενέργειας και στην εφοδιαστική αλυσίδα, η αύξηση του ΑΕΠ το 2022 θα ήταν 2 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από το προπολεμικό βασικό σενάριο της κεντρικής τράπεζας και 1 μονάδα κάτω από το νέο βασικό σενάριο (3,8%), ενώ ο πληθωρισμός βάσει του ΔΤΚ θα ήταν κατά μέσο όρο 7%.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων έχουν αυξηθεί απότομα, αλλά το μερίδιο του χρέους στις αγορές και η μέση διάρκεια των 20,5 ετών μετριάζουν τον αντίκτυπο στο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους. «Αν οι αποδόσεις των ομολόγων αυξηθούν περαιτέρω στο 4% (από 3,6% σήμερα), εκτιμούμε ότι ο δείκτης εσόδων από τόκους το 2023 θα ήταν 5,9%, έναντι του προβλεπόμενου μέσου όρου “ΒΒ” 9,0%. Το ευνοϊκό καθεστώς του μεγαλύτερου μέρους του ελληνικού χρέους σημαίνει ότι τα χρονοδιαγράμματα απόσβεσης είναι διαχειρίσιμα, βοηθούμενα επίσης από την αποπληρωμή τον Απρίλιο των εκκρεμών δανείων του ΔΝΤ, δύο χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα», εξηγεί ο οίκος.

Η ανακοίνωση της ΕΚΤ τον Δεκέμβριο ότι οι επανεπενδύσεις του πανδημικού προγράμματος αγοράς έκτακτης ανάγκης μπορούν να προσαρμοστούν σε περιόδους πίεσης της αγοράς στηρίζει τη βιωσιμότητα του χρέους. Η ΕΚΤ ανέφερε ότι κατά την περίοδο επανεπένδυσης, τα ελληνικά κρατικά ομόλογα θα είναι επιλέξιμες εξασφαλίσεις για πράξεις αναχρηματοδότησης από τις ελληνικές τράπεζες.

Η εμπιστοσύνη σε μια σταθερή καθοδική πορεία του λόγου δημόσιου χρέους/ΑΕΠ και η συνεχιζόμενη βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού των συστημικά σημαντικών τραπεζών θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναβάθμιση των αξιολογήσεων της Ελλάδας.