Φιερατέξ: Ανακοίνωση

Κατόπιν της από 09/11/2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, συνημμένα σας αποστέλουμε βασικά οικονομικά μεγέθη εννεαμήνου 2021 της εταιρίας.

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2021