FG Europe: Αύξηση τζίρου σε όμιλο και μητρική

Αύξηση των πωλήσεων, τόσο σε επίπεδο μητρικής όσο και σε επίπεδο ομίλου κατέγραψε για το 2017 η FG Europe. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η έντονη διαφοροποίηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του Ευρώ (ανατίμηση) έναντι του Δολαρίου εντός του 2017 είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία για την εταιρία ζημίας από συναλλαγματικές διαφορές, η οποία κάλυψε την αυξημένη λειτουργική κερδοφορία της περιόδου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι πωλήσεις των Διαρκών Καταναλωτικών Αγαθών του Ομίλου σε εξωτερικούς πελάτες κινήθηκαν ανοδικά κατά 2,1% και ανήλθαν στα € 86,80 εκατ. έναντι € 85,03 εκατ. το 2016. Αυξημένες κατά 18,0% εμφανίζονται οι πωλήσεις στην εσωτερική αγορά, διαμορφούμενες στα € 32,70 εκατ. από € 27,70 εκατ. το 2016. Οι  πωλήσεις σε πελάτες του εξωτερικού ανήλθαν σε € 54,11 εκατ. από € 57,33 εκατ. το 2016, μειωμένες κατά 5,6%, κυρίως λόγω μείωσης των πωλήσεων της θυγατρικής εταιρείας στην Ιταλία.

Η αύξηση των πωλήσεων στην Ελλάδα είχε ως αποτέλεσμα η σχέση των πωλήσεων εσωτερικού / εξωτερικού να διαμορφωθεί σε 38% και 62% αντίστοιχα από 33% κα 67% τη χρήση 2016.

Τα έσοδα του Ομίλου από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας κινήθηκαν ανοδικά και διαμορφώθηκαν στα € 10.25 εκατ. από € 9,76 εκατ. το 2016, σημειώνοντας αύξηση 5,0%.

Παρά τις αυξημένες πωλήσεις σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο και τη σχετική σταθερότητα των λειτουργικών εξόδων της χρήσης, όπως προαναφέρθηκε η έντονη διαφοροποίηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του Ευρώ (ανατίμηση) έναντι του Δολαρίου εντός του 2017 είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία για την Εταιρία ζημίας από συναλλαγματικές διαφορές, η οποία κάλυψε την αυξημένη λειτουργική κερδοφορία της περιόδου.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης των πωλήσεών του ο Όμιλος επέκτεινε τη δραστηριότητά του σε μια ακόμα ευρωπαϊκή αγορά, ιδρύοντας την κατά 100% θυγατρική FG EUROPE UK LTD, αναλαμβάνοντας μέσω αυτής την αποκλειστική εισαγωγή και διάθεση κλιματιστικών συσκευών MIDEA στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αναλυτικά, σε επίπεδο Εταιρείας:

Οι συνολικές πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν στα € 80,86 εκατ. έναντι € 75,46 εκατ. το 2016, σημειώνοντας αύξηση 7,2%. Οι πωλήσεις κλιματιστικών ανήλθαν στα € 75,52 εκατ. αυξημένες κατά 6,6%, υποστηριζόμενες κυρίως από τη σημαντική ενίσχυση των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά.

Σημαντική αύξηση κατά 21,1% εμφάνισε για μια ακόμα χρονιά η δραστηριότητα των λευκών συσκευών ESKIMO, με τις πωλήσεις να ανέρχονται για το 2017 στα € 5,00 εκατ. από € 4,13 εκατ. το 2016.

Η αύξηση των συνολικών πωλήσεων κατά 7,2% σε συνδυασμό με την αύξηση του συντελεστή μικτού κέρδους στο 19,2% από 17,9% το 2016, είχαν ως αποτέλεσμα την κατά 14,9% αύξηση των μικτών κερδών της περιόδου, τα οποία από € 13,50 εκατ. το 2016 ανήλθαν σε € 15,51 εκατ. το 2017.

Η διατήρηση των γενικών εξόδων της Μητρικής ως προς το ύψος των συνολικών εσόδων στο 16,1% (16,2% το 2016) σε συνδυασμό με τη σημειωθείσα αύξηση των συνολικών πωλήσεων το 2017, οδήγησε σε σημαντική αύξηση των κερδών εκμετάλλευσης κατά 74,1%, ήτοι στα € 2,52 εκατ. από € 1,45 εκατ. το 2016.

Η δραστική ωστόσο διαφοροποίηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας Ευρώ / Δολαρίου εντός της χρήσης 2017, με την ανατίμηση του Ευρώ από το 1,05 τον 01/2017 στο 1,20 τον 12/2017 είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αρνητικών συναλλαγματικών διαφορών για την εταιρεία. Έτσι παρά τη μείωση των χρεωστικών τόκων της περιόδου κατά 0,49 εκατ. το χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα εμφανίζεται αυξημένο (έξοδο ποσού € 4,70 εκατ., έναντι εξόδου € 1,14 εκατ. το 2016), λόγω της σημαντικής αύξησης των χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών και της ζημίας που προέκυψε την 31/12/17 από την λήξη και αποτίμηση των παραγώγων συναλλάγματος.

Η σημειωθείσα ζημία από τις συναλλαγματικές διαφορές  είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του  EBITDA στα € 1,27 εκατ. από € 3,57 εκατ. το 2016 και τη μείωση του σχετικού λειτουργικού περιθωρίου στο 1,6% από 7,7% το 2016.
Τα καθαρά προ φόρων και μετά από φόρους αποτελέσματα, συνεπεία τις προαναφερθείσας ζημίας από τις συναλλαγματικές διαφορές, διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 2,18 εκατ. και €1,61 εκατ. αντίστοιχα έναντι κερδών € 0,31 εκατ. και € 0,52  εκατ. το 2016.

Οριακά αυξημένα κατά 5,2% εμφανίζονται τα αποθέματα της Εταιρείας το 2017 και ανέρχονται στα € 36,10 εκατ. έναντι € 34,33 εκατ. την 31/12/2016.

Αυξημένες κατά 26,3% εμφανίζονται οι Εμπορικές και λοιπές απατήσεις, ανερχόμενες στα € 31,39 εκατ. έναντι € 24,85 εκατ. την 31/12/2016. Η εν λόγω αύξηση προέρχεται αφενός από την αύξηση των πωλήσεων της Μητρικής Εταιρείας στην Ελλάδα αλλά και την αυξημένη πίστωση που δόθηκε στη θυγατρική στην Αγγλία.

Παρά τη μείωση των συνολικών δανειακών υποχρεώσεων κατά € 5,02 εκατ. (στα € 60,52 εκατ. από € 65,44 εκατ. το 2016), οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας αυξήθηκαν στα € 88,27 εκατ. έναντι € 80,66 εκατ. την 31/12/2016 λόγω της αύξησης των εμπορικών και λοιπών της υποχρεώσεων.

Σε επίπεδο Ομίλου:

Οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν το 2017 στα € 97,06 εκατ., έναντι πωλήσεων € 94,79 εκατ. το 2016, αυξημένες κατά 2,4% κυρίως λόγω της προαναφερθείσας αύξησης των πωλήσεων των διαρκών καταναλωτικών αγαθών προς τρίτους πελάτες αλλά και από τα αυξημένα έσοδα από τον τομέα της Ενέργειας.

Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στα € 24,48 εκατ. έναντι € 23,56 εκατ. το 2016, εμφανίζοντας αύξηση 3,9%. Ο Συντελεστής Μικτού Κέρδους οριακά αυξημένος κατά 0,3 μονάδες ανήλθε σε 25,2% έναντι 24,9% το 2016.

Σταθερά διατηρήθηκαν τα γενικά έξοδα του Ομίλου τα οποία διαμορφώθηκαν στα € 19,35 έναντι € 19,21 εκατ. τη χρήση 2016. Η οριακή αύξηση κατά 0,7%, αποδίδεται κυρίως στα έξοδα σύστασης και δραστηριοποίησης της θυγατρικής στην Αγγλία.

Η αύξηση των πωλήσεων σε συνδυασμό με το αυξημένο μικτό περιθώριο λειτουργίας οδήγησε σε αυξημένα κέρδη εκμετάλλευσης κατά 13,1%. Οι προαναφερθείσες ωστόσο ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές της Μητρικής περιόρισαν τα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου (ΕBITDA) στα € 8,06 εκατ. σε σχέση με τα € 11,06 εκατ. του 2016 καθώς και τον σχετικό δείκτη EBITDA / Πωλήσεις στο 8,3% έναντι 12,9% την προηγούμενη χρήση.

Παρά τη μείωση των χρεωστικών τόκων εντός του 2017 κατά € 0,87 εκατ., τα καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, ανήλθαν σε ζημία ποσού € 5,49 εκατ. έναντι ζημίας € 1,83 εκατ. το 2016. Η εν λόγω επιβάρυνση οφείλεται στις αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές της Μητρικής εταιρείας.

Τα προ φόρων κέρδη (EBT) διατηρούνται θετικά στα € 0,25 εκατ. περιορισμένα όμως σε σχέση με τα € 3,25 εκατ. της χρήσης 2016.

Οι Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 9,9% διαμορφούμενες στα € 37,95 εκατ. από € 34,53 εκατ. το 2016, κυρίως λόγω της αύξησης των εμπορικών απαιτήσεων της Μητρικής. Τα αποθέματα του Ομίλου εμφανίζονται αυξημένα το 2017 κατά 5,2% (ανερχόμενα στα € 39,86 εκατ. από € 37,65 εκατ. το 2016) λόγω της αύξησης των αποθεμάτων της Μητρικής.

Οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου μειώθηκαν στα € 70,04 εκατ. την 31/12/2017 από € 76,32 εκατ. το 2016 μειώνοντας τις συνολικές υποχρεώσεις στα € 112,91 εκατ. από € 115,99 εκατ. το 2016.

Στην ίδια ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο του 2017 συμφωνήθηκε με το σύνολο των συμμετεχόντων τραπεζών, η έκδοση νέου Ομολογιακού Δανείου ύψους € 41,00 εκατ. με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υπολοίπου του υφιστάμενου Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους € 30,00 εκατ. και τη χρηματοδότηση των αναγκών της Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης. Το νέο δάνειο, με βελτιωμένους όρους, εκδόθηκε τον 03/2018.

Επιπλέον, σημειώνεται πως εντός του 2017 ολοκληρώθηκε η ίδρυση της θυγατρικής εταιρίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και προχωράει η στελέχωση της με κατηρτισμένο προσωπικό. Η εν λόγω αγορά παρουσιάζει διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις λοιπές χώρες δραστηριοποίησης του Ομίλου, αλλά οι προοπτικές κρίνονται ως ιδιαίτερα θετικές.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η διολίσθηση της τούρκικης λίρας έναντι του ευρώ δυσχεραίνει τις πωλήσεις στην Τουρκία. Η κατάσταση αυτή η οποία δημιουργεί προβλήματα και στην κερδοφορία, φαίνεται να συνεχίζεται και στις επόμενες χρήσεις.

Τέλος, η ανακοίνωση καταλήγει με την επισήμανση ότι η ανοδική πορεία της Εταιρείας και του Ομίλου εκτιμάται ότι θα συνεχισθεί και στις επόμενες χρήσεις. Η επανάκτηση των απολεσθέντων πωλήσεων στην Ιταλία, η συνέχιση της ανοδικής πορείας των πωλήσεων στα Βαλκάνια, η σταδιακά αυξανόμενη δραστηριοποίηση στο Ηνωμένο Βασίλειο και η περαιτέρω αύξηση των εσόδων από την εσωτερική αγορά, τόσο από τον κλιματισμό όσο και από τη δυναμική των πωλήσεων των προϊόντων ESKIMO, αποτελούν τις βασικές επιδιώξεις της Διοίκησης του Ομίλου.