Ευρωζώνη – Νέα αύξηση 16% των τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον Σεπτέμβριο

Άλμα της τάξης του 16% κατέγραψαν οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο στην ευρωζώνη και 16,2% και στην ΕΕ, διατηρώντας την ανοδική τροχιά των τελευταίων μηνών στην οποία αποτυπώνονται οι αλλεπάλληλες ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες και -με διαφορά- στην ενέργεια.

Σύμφωνα με τη Eurostat, τον Σεπτέμβριο του 2021 σε σύγκριση με τον Αύγουστο, δηλαδή σε ένα μήνα, αυξήθηκαν κατά 2,7% τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ, ενώ αντίστοιχα τον Αύγουστο είχε σημειωθεί αύξηση του δείκτη κατά 1,1%.

Ετήσια σύγκριση

Ο κλάδος της ενέργειας ήταν εκείνος που έσυρε τον χορό των ανατιμήσεων, όπως αποκαλύπτουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat.

Συγκεκριμένα, οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία στον κλάδο της ενέργειας σε ετήσια βάση, τον Σεπτέμβριο 2021 σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2020, αυξήθηκαν κατά 40,7%. Στα ενδιάμεσα αγαθά κατά 15,2%, στα κεφαλαιουχικά αγαθά και στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 3,5% στα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 3%.

Οι τιμές στο σύνολο του κλάδου χωρίς την ενέργεια αυξήθηκαν κατά 8,1%.

Στην ΕΕ, οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία στον κλάδο της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 40,1% στον ενεργειακό τομέα, κατά 15,7% στα ενδιάμεσα αγαθά, κατά 4,0% στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά, κατά 3,6% στα κεφαλαιουχικά αγαθά και κατά 3,1% για τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά.

Ο δείκτης χωρίς την ενέργεια αυξήθηκε κατά 8,3%.

Οι τιμές αυξήθηκαν σε όλα τα κράτη μέλη, με τις υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις να καταγράφονται σε Ιρλανδία (+82,9%), Δανία (+34,4%) και Εσθονία (+29,9%)

Μηνιαία σύγκριση ανά κλάδο

Tον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον Αύγουστο στην Ευρωζώνη ο δείκτης τιμών παραγωγού στην ενέργεια αυξήθηκε κατά 7,7%, κατά 1,0% για τα ενδιάμεσα αγαθά, κατά 0,5% για τα κεφαλαιουχικά αγαθά, κατά 0,4% για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά και 0,3% για μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά.

Ενδεικτικό της επιβάρυνσης που συνεπάγονται οι ανατιμήσεις στην ενέργεια είναι ότι οι τιμές στο σύνολο του κλάδου χωρίς την ενέργεια αυξήθηκαν κατά 0,6%.

Στην ΕΕ, οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 7,8% στην ενέργεια, κατά 1,0% για τα ενδιάμεσα αγαθά, κατά 0,6% για κεφαλαιουχικά αγαθά, κατά 0,5% για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά και κατά 0,3% για τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά.

Οι τιμές συνολικά στη βιομηχανία, εξαιρουμένου του κλάδου της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 0,6%.

Στην πρώτη τριάδα των ανατιμήσεων η Ελλάδα

Αν και με μεγάλη διαφορά από την χώρα με τη μεγαλύτερη αύξηση η Ελλάδα φιγουράρει τρίτη στη σειρά. Συγκεκριμένα, οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία αυξήθηκαν σε όλα τα κράτη μέλη, με τις υψηλότερες μηνιαίες αυξήσεις να καταγράφονται στην Ιρλανδία (+23,2%), στη Δανία (+8,4%) και στην Ελλάδα (+5,8%).