Ευρωζώνη: Αυξημένη κατά 39,3% η βιομηχανική παραγωγή τον Απρίλιο σε ετήσια βάση

Συνεχίστηκε η ανάκαμψη της βιομηχανικής παραγωγής τόσο στις χώρες της ευρωζώνης όσο και συνολικά στις χώρες μέλη της ΕΕ τον Απρίλιο, καταγράφοντας αύξηση κατά 0,8% και 0,5% αντίστοιχα σε σύγκριση με τον Μάρτιο. Εντυπωσιακή είναι η διαφοροποίηση σε σχέση με τον περσινό Απρίλιο, όταν η πανδημία είχε παραλύσει οικονομικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, μεταξύ των δύο μηνών σε ετήσια βάση στις χώρες της ζώνης του ευρώ η βιομηχανική παραγωγή είναι ενισχυμένη κατά 39,3% και στο σύνολο της ΕΕ κατά 38,7%.

Απρίλιος 2021-Μάρτιος 2021

Στην ευρωζώνη τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον Μάρτιο η παραγωγή διαρκών αγαθών σημείωσε αύξηση κατά 3,4%, η ενέργεια κατά 3,2%, τα κεφαλαιουχικά αγαθά κατά1,4% και τα ενδιάμεσα κατά 0,8%, ενώ μειώθηκε ελαφρά κατά 0,3% η παραγωγή μη διαρκών αγαθών.

Στην ΕΕ, αντίστοιχα, η βιομηχανική παραγωγή διαρκών αγαθών και ενέργειας αυξήθηκε κατά 2,9%, κεφαλαιουχικών κατά 0,8%, τα ενδιάμεσα κατά 0,5%, ενώ μείωση 0,7% κατέγραψαν τα μη διαρκή αγαθά.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής είχαν το Βέλγιο (7,4%), η Μάλτα (5,6%), η Εσθονία (4,4%), ενώ τις μεγαλύτερες μειώσεις σημείωσαν η Δανία (3,8%), η Ουγγαρία (3,2%) και η Λιθουανία (2,4%).

Απρίλιος 2021- Απρίλιος 2020

Σε ετήσια βάση, στις χώρες της ευρωζώνης η βιομηχανική παραγωγή στις βασικές κατηγορίες ειδών αυξήθηκε κατά 117,3% όσον αφορά τα διαρκή αγαθά, κατά 65,4% τα κεφαλαιουχικά, κατά 38,7% η παραγωγή ενδιάμεσων προϊόντων, κατά 15,4% των μη διαρκών και η παραγωγή ενέργειας κατά 14,4%.

Στην ΕΕ, η παραγωγή διαρκών αγαθών σε ετήσια βάση αυξήθηκε κατά 110,4%, των διαρκών αγαθών κατά 67,5%, των ενδιάμεσων αγαθών κατά 36,9%, των μη διαρκών αγαθών κατά 14% και της ενέργειας κατά 13,8%.

Στη σύγκριση του Απριλίου 2021 με τον προηγούμενο αντίστοιχο μήνα, στην ΕΕ τη μεγαλύτερη ανάκαμψη βιομηχανικής παραγωγής σημείωσε η Ιταλία (79,5%), η Σλοβακία (69,1%) και η Ρουμανία (64,5%).