Ευρωσύμβουλοι: Στο 1,79% το ποσοστό της Prime Insurance Company

Η εισηγμένη ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. βάσει των άρθρων 9 και 14 του νόμου 3556/2007 ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την από 23-11-2020 γνωστοποίηση του νόμου 3556/2007 που έλαβε την 24.11.2020 από την εταιρία Prime Insurance Ltd ότι: η εταιρία “PRIME INSURANCE COMPANY LTD”, ελεγχόμενη από τον κ. Δημήτριο Κοντομηνά, ο οποίος ελέγχει μέσω πλειοψηφικού ποσοστού την εταιρεία “GOLVENVEIL LIMITED” η οποία ελέγχει την πλειοψηφία  των μετοχών της εταιρείας “RODARDO LIMITED” η οποία ελέγχει και έχει την πλειοψηφία της εταιρείας “PRIME INSURANCE COMPANY LTD” πώλησε κατά την συνεδρίαση του Χ.Α. της 20/11/2020 535.000 (πεντακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες) μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της εταιρίας “ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.”. \

Με την πώληση αυτή το ποσοστό της εταιρείας “PRIME INSURANCE COMPANY LTD” κατήλθε από 6,60% σε 1,79%, ήτοι κάτω του  ορίου του 5%. Με την πράξη αυτή η εταιρεία “PRIME INSURANCE COMPANY LTD” κατέχει την 23/11/2020 199.035 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 1,79%.

Μεταβολή Ποσοστού PRIME