Ευρωσύμβουλοι: Ανακοίνωση για την αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ.

Αντικατάσταση Παραιτηθέντος Μέλους Δ.Σ. – Επανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα