Ευρωπαϊκή Πίστη: Στις 7 Απριλίου η ετήσια ενημέρωση προς αναλυτές

Η Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων  με την επωνυμία “Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ” ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και του Οικονομικού Ημερολογίου της, ότι:

Η ετήσια ενημέρωση των δημοσιογράφων / αναλυτών / μετόχων του εσωτερικού:

Θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 και ώρα 12.00. Για τη συμμετοχή τους, τα ενδιαφερόμενα μέρη παρακαλούνται να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://pressconference2021.liveon.tech/panel/register

Μόλις πραγματοποιηθεί η εγγραφή, θα αποσταλεί email επιβεβαίωσης καθώς και το link της Συνέντευξης Τύπου. Για την ομαλότερη διεξαγωγή της Συνέντευξης Τύπου, τα ενδιαφερόμενα μέρη παρακαλούνται να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους, έως και 2 ώρες νωρίτερα από την έναρξη.

Η ενημέρωση αναλυτών / δημοσιογράφων / μετόχων του εξωτερικού:

Θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 και ώρα 17.00. Ακολούθως βρίσκονται οι λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση της τηλεδιάσκεψης:

Σύνδεσμος παρακολούθησης μέσω βιντεοκλήσης:

https://87399.choruscall.eu/links/europisti210407.html

Λεπτομέρειες κλήσης για τη σύνδεση μέσω τηλεφώνου:

Από την Ελλάδα: + 30 213 009 6000

Από το Ηνωμένο Βασίλειο και Διεθνείς: + 44 (0) 203 059 5872

Από το Ηνωμένο Βασίλειο (TF):  + 44 (0) 800 368 1063

Από τις Η.Π.Α.:  + 1 516 447 5632


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το τμήμα επενδυτικών σχέσεων στο 2108119655/ 2162001381 ή στο email: ir@europisti.gr