ΕΥΔΑΠ: Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2021

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2021

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης των επενδυτών, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.(1) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Τροποποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2021.

Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021 Αποκοπή Μερίσματος

(μετά την 18.6.2021 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης και Δικαιωμάτων επί των μετοχών και του δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap)

Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021 Δικαιούχοι Μερίσματος (record date)
Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2021 Έναρξη καταβολής μερίσματος μέσω Τραπέζης
Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2021