ΕΥΔΑΠ: Στις 26 Ιουνίου 2019 η Τακτική Γενική Συνέλευση

 Στις 26 Ιουνίου 2019 θα διεξαχθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΥΔΑΠ, όπως ανακοίνωσε σήμερα  η εταιρεία.
Ειδικότερα, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης των επενδυτών, ανακοινώνει το Τροποποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2019.