ΕΥΔΑΠ: Παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων 2020

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2020 ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 8 Απριλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης, η παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων της ΕΥΔΑΠ σε εκπροσώπους της χρηματιστηριακής αγοράς.

Στην παρουσίαση παραβρέθηκαν ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Σαχίνης, καθώς και ανώτερα στελέχη της Εταιρείας. Παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους καθώς και τα σημαντικά γεγονότα της χρήσης του 2020.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, έγινε αναφορά στις διαπραγματεύσεις με το Ελληνικό Δημόσιο για την επέκταση του δικαιώματος αποκλειστικής διάθεσης ύδατος στην περιοχή αρμοδιότητάς της, για τη ρύθμιση θεσμικών θεμάτων της Εταιρείας, την τιμή του αδιύλιστου νερού για την περίοδο 2021 – 2040, ενώ παράλληλα αναλύθηκαν οι στόχοι, ο στρατηγικός σχεδιασμός, τα έργα βελτιστοποίησης της Εταιρείας,  η βελτίωση της εταιρικής λειτουργίας και ο εκσυγχρονισμός που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.  Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον μετασχηματισμό και το  επενδυτικό πλάνο της εταιρείας καθώς και στα έργα της Ανατολικής Αττικής.